Urine onderzoek

Urine kan microscopisch onderzocht worden, maar er kan ook door middel van een dipstick en de refractometer belangrijke informatie vergaard worden betreffende de samenstelling van de urine.