Wettelijke informatie

Naam vennootschap

Dierenarts Hanne Keupers

Rechtsvorm

Eénmanszaak

Zetel vennootschap

Wierhoekstraat 8, 3511 Kuringen (cfr. KBO)

Ondernemingsnummer

BE0792.201.671

Erkenningsnummer

N4844

Beroepsvereniging

NGROD (Nederlandstalige gewestelijke raad van de Orde der dierenartsen)

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Gert Maes KBC verzekeringingen

Polis

37.296.494

“Met betrekking tot het geneesmiddelendepot beschikt de onderneming over een identificatienummer. Depotnummer: 19/DP00115055. De bevoegde autoriteit ter zake is: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, FAGG-DG Inspectie, afdeling Aflevering, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40 te 1000 Brussel, inspection@fagg.be, 02/524.80.00.”