Gasanesthesie

Wanneer het nodig is om het dier onder narcose te brengen, kunnen we gebruik maken van het gasanesthesie toestel. Na het inspuiten van een kalmeringsmiddel en het plaatsen van een katheter met slaapmiddel zal de narcose onderhouden worden d.m.v. het gasanesthesie toestel. Hierbij zal via een tube in de luchtpijp een mengsel van gas en zuurstof worden toegediend om het dier veilig onder anesthesie te houden. Als de ingreep achter de rug is, wordt de toediening van gas stopgezet en krijgt het dier enkel zuurstof, waardoor het zal ontwaken. Tijdens de narcose zal de ademhaling gecontroleerd worden door een ademhalingsmonitor.